CONTACTE Contacte
Català Español
ACCÉS ZONA PRIVADA usuari contrasenya
CERCADOR

Avís Legal

OBJECTE I NORMES D'ÚS
Mitjançant el present avís legal, el GREMI DE RAJOLERS DE CATALUNYA amb domicili social a Barcelona (08021), en Travessera de Gràcia, 12, 1º, 1ª en compliment de l'establert en la legislació vigent, informa als Usuaris de les condicions generals (des d'ara, "Condicions Generals") que regulen l'accés, la navegació i l'ús del site www.grcat.org (des d'ara, el "Lloc Web"), així com de les responsabilitats derivades de la utilització dels seus continguts (entenent per "continguts", des d'ara, els gràfics, textos, dibuixos, dissenys, codis, programari, fotografies, música, vídeos, sons, bases de dades, imatges, expressions i informacions, així com qualsevol altra creació protegida per les lleis nacionals i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial).
L'accés o la mera utilització del Lloc Web suposen l'acceptació plena per l'usuari de les Condicions Generals vigents a cada moment d'accés al mateix.
Les presents Condicions Generals tenen per objecte regular l'accés, la navegació i l'ús del Lloc Web, però independentment de les mateixes, el GREMI DE RAJOLERS DE CATALUNYA podrà establir unes condicions particulars que regulin la utilització de serveis específics oferts o que pogués oferir a través del Lloc Web.
Quan sigui necessari que l'usuari es registri o aporti dades personals per a poder accedir a algun dels serveis específics del Lloc Web, la recollida, el tractament, la cessió i/o l'accés a les dades personals es regirà pel disposat en la Política de Privadesa del Lloc Web.

RESPONSABILITATS I GARANTIES
El GREMI DE RAJOLERS DE CATALUNYA no garanteix ni es fa responsable de: (1) la continuïtat dels serveis i/o continguts del Lloc Web; (2) l'absència de virus i/o altres components nocius en el Lloc Web o en el servidor que ho subministra; (3) la invulnerabilitat del Lloc Web i/o la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s'adopten en el mateix; (4) la falta d'utilitat o rendiment dels continguts del present Lloc Web ni del programari utilitzat, distribuït o obtingut del mateix; (5) els danys o perjudicis que es causin, a qualsevol persona que infringeixi les condicions, normes i instruccions que el GREMI DE RAJOLERS DE CATALUNYA estableix en el Lloc Web i/o que es produeixin per la vulneració dels sistemes de seguretat establerts.

DURADA I MODIFICACIÓ
El GREMI DE RAJOLERS DE CATALUNYA podrà modificar els termes i les condicions aquí estipulades de forma unilateral, total o parcialment, publicant qualsevol canvi de la mateixa forma que apareixen les presents Condicions Generals o a través de qualsevol altre tipus de comunicació que es dirigeixi als Usuaris. Per tant, la vigència temporal de les presents Condicions Generals coincideix amb el temps de la seva exposició en el Lloc Web.
Amb independència del disposat en les condicions particulars, el GREMI DE RAJOLERS DE CATALUNYA podrà donar per acabat, suspendre o interrompre unilateralment l'accés als continguts del Lloc Web, devent, en aquests casos, fer els seus millors esforços per a avisar a l'usuari de la suspensió i/o interrupció. Després d'aquesta extinció, seguiran vigents les prohibicions d'ús dels continguts exposades anteriorment en les presents Condicions Generals.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
El GREMI DE RAJOLERS DE CATALUNYA és titular i, en altres casos, disposa de la corresponent llicència sobre els drets d'explotació de propietat intel·lectual i els drets de propietat industrial del Lloc Web, així com sobre els continguts que resulten disponibles a través del mateix.

DESTAQUEM 
Gremi Arids de Catalunya
Silensis
Structura
Museu de Geologia Valentí Masachs
Powered by Advanto
Rambla de Catalunya, 127, 3r - 1a - 08008 Barcelona - T. 93 415 64 83
Avís Legal - © 2024 Gremi Rajolers de Catalunya